Namera o ustanovitvi služnosti: elektro 3474 in 3422-1 k.o. Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti: elektro 3474 in 3422-1 k.o. Šempeter

Številka: 47808-9/2015-4
Šempeter pri Gorici, 9. december 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 A, 5290 Šempeter pr Gorici, matična številka 1358227 izrecno in nepogojno dovoljuje, da se vknjiži naslednja služnostna pravica:

 pri parc. št. 3474, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 25m in širini 1 m ter izgradnjo 1 (enega) dvojnega jaška tlorisnih dimenzij 1,5m x 1,5m in 1(enega)jaška dimenzij 1m x 1m,

 pri parc. št. 3422/1, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 7m in širini 1 m ter izgradnjo 1(enega)dvojnega jaška dimenzij 1,5m x 1,5m,
vse v skladu z načrtom št. EN.G.11.11, ki ga je izdelala Elektro Primorska d.d., v februarju 2013 in je priloga te pogodbe, na ime in v korist služnostnega upravičenca:

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, z matično št. 5229839000

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni