Namera o ustanovitvi služnosti - Hofer uvoz na parkirišče

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30





Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-10/2017-2
Šempeter pri Gorici, 8. junij 2017


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Na parcelah:
-3226/4 (ID znak 2315-3226/4-0), k.o. 2315 – Šempeter,
- 3224/4 (ID znak 2315-3224/4-0), k.o. 2315 – Šempeter,
- 3226/3 (ID znak 2315-3226/3-0), k.o. 2315 – Šempeter,
v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc.št. 3226/6 in 3226/8, k.o. 2315 – Šempeter.


Občina Šempeter-Vrtojba, zase in za svoje naslednike, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se v zemljiško knjigo vpiše služnostna pravica za hojo in vožnjo z vsemi vrstami motornih vozil, vključno s tovornimi vozili katerekoli kategorije, skupaj s pravico rekonstrukcije navedene služnostne poti in pravico dostopa do navedenega dela služečega zemljišča za potrebe vzdrževanja in/ali popravil navedene služnostne poti in/ali objektov in naprav, ki služijo rekonstrukciji te služnostne poti ter njeno nemoteno uporabo.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk




 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni