Namera o ustanovitvi služnosti Hofer

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc.št. 3226/6 in 3226/8, k.o. 2315 Šempeter

Številka: 47808-4/2017-3
Šempeter pri Gorici, 13. april 2017

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


Občina Šempeter-Vrtojba, matična številka 1358227, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, zase in za svoje naslednike, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se v zemljiško knjigo vpiše služnostna pravica dostopa, izgradnje, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora komunalne infrastrukture na delu zemljišča:
  • parcela št. 3226/3 (ID znak 2315-3226/3-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 2 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi vodovoda;
  • parcel št. 3226/4 (ID znak 2315-3226/4-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 18 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi vodovoda, postavitev vodomernega jaška v dolžini 2,4 m x 1,2 m in v dolžini 20 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi fekalne kanalizacije;
  • parcel št. 3224/3 (ID znak 2315-3224/3-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 103 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi vodovoda, v dolžini 66 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi fekalne kanalizacije;
  • parcel št. 3224/4 (ID znak 2315-3224/4-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 4 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi vodovoda, v dolžini 9 m, v območju 1,5 metra levo in desno od osi cevi fekalne kanalizacije
v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc.št. 3226/6 in 3226/8, k.o. 2315 Šempeter.

Skladno z že sklenjeno pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice z dne 6. 10. 2008, št. 47805-19/2008, opr.št. OV 17/2008, lastnica zemljišč Občina Šempeter-Vrtojba, matična številka 1358227, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, zase in za svoje naslednike, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da se v zemljiško knjigo vpiše služnostna pravica uvlačenja nizkonapetosntne električne napeljave v obstoječo kabelsko kanalizacijo, dostopa, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora elektro infrastrukture na delu zemljišča
  • parcela št. 3226/3 (ID znak 2315-3226/3-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 2 m;
  • parcel št. 3224/3 (ID znak 2315-3224/3-0), k.o. 2315 Šempeter, dolžini 19 m;
  • parcel št. 3224/4 (ID znak 2315-3224/4-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 2;
  • parcel št. 3432/3 (ID znak 2315-3432/3-0), k.o. 2315 Šempeter, v dolžini 32;

v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča parc.št. 3226/6 in 3226/8, k.o. 2315 Šempeter.
Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni