Namera o ustanovitvi služnosti LES MMS

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-17/2017-3
Šempeter pri Gorici, 7. november 2017

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


  • na delu vzhodne polovice nepremičnine s parc. št. 59/3 k.o. 2316 VRTOJBA (ID 3142857) vknjiži, v smeri sever-jug, služnostna pravica v dolžini 12,11 m in širini 2,00 m (površina 24,22 m2) z namenom izgradnje, vkopa in postavitve cevi in kablov za elektroenergetski priključek ter s tem povezanih posegov zaradi njihovega upravljanja, vzdrževanja, obratovanja in dostopa do cevi in kablov v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin parcel št. 54/1, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13 in 54/14 vse k.o. 2316 VRTOJBA
in
  • na skrajnem vzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 59/3 k.o. 2316 VRTOJBA (ID 3142857) vknjiži, v smeri sever-jug, služnostna pravica v dolžini 2,81 m in širini 2,00 m (površina 5,62 m2) z namenom izgradnje, vkopa in postavitve cevi in kablov za elektroenergetski priključek ter s tem povezanih posegov zaradi njihovega upravljanja, vzdrževanja, obratovanja in dostopa do cevi in kablov v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin parcel številka 54/1, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13 in 54/14 vse k.o. 2316 VRTOJBA.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni