Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parcelno številko ID znak 2315 833/1 in 888/5

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičninah s parcelno številko ID znak 2315 833/1 in 888/5

Številka: 47808-1/2017-2
Šempeter pri Gorici, 14. september 2017

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


• pri nepremičnini s parcelno številko ID znak 2315 833/1 korist vsakokratnega lastnika parcel:
ID znak 2315 843/3, ID znak 2315 833/2,ID znak 2315 526/7, ID znak 2315 481/5, ID znak 2315 832/2, ID znak 2315 886/3, ID znak 2315 833/3 in ID znak 2315 886/2
z naslednjo vsebino
1. brezplačna in časovno neomejena stvarna služnost dostopa, gradnje, postavitve, obratovanja, nadzora in vzdrževanja električnega, vodovodnega in telekomunikacijskega voda dolžine cca. 9 m in širine cca. 1 m, ki poteka preko parcele št. 833/1 k.o. 2315-Šempeter, kot to približno izhaja iz skice, ki je Priloga dva k pogodbi.
2. brezplačna in časovno neomejena stvarna služnost dostopa, gradnje, postavitve, obratovanja, nadzora in vzdrževanja voda fekalne kanalizacije in priklopa le-tega na obstoječi vod fekalne kanalizacije na parceli. št. 833/1 k.o. 2315-Šempeter, dolžine cca. 5 m in širine 1,5 m, ki poteka, kot to približno izhaja iz skice, ki je Priloga dva k pogodbi.

in
• pri nepremičnini s parcelno številko ID znak 2315 888/5 v korist vsakokratnega lastnika parcel:
ID znak 2315 885/15, ID znak 2315 885/14 in ID znak 2315 885/18
z naslednjo vsebino
brezplačna in časovno neomejena stvarna služnost dostopa, gradnje, postavitve, obratovanja, nadzora in vzdrževanja električnega, vodovodnega in telekomunikacijskega voda dolžine cca. 12 m in širine cca. 1 m, ki poteka preko parcele št. 888/5 k.o. 2315-Šempeter, kot to približno izhaja iz skice, ki je Priloga tri k pogodbi.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni