Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2339/1, k. o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na delu nepremičnine s parc. št. 2339/1, k. o. 2316 Vrtojba

Številka: 47808-19/2016-2
Šempeter pri Gorici, 2. november 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIObčina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 A, Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, brezpogojno, izrecno in nepreklicno dovoljuje, da se na delu nepremičnine s parc. št. 2339/1, k. o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-2339/1-0, na podlagi te pogodbe, v približni površini 35 m2 in skladno s skico, vknjiži stvarna služnost peš hoje ter vožnje z vsemi motornimi vozili, v korist: vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 2340/1 in 2341/1 obe k. o. Vrtojba.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni