Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 47/1 k.o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 47/1 k.o. 2316 Vrtojba

Številka: 47808-6/2018-5
Šempeter pri Gorici, 7. junij 2018


V skladu z drugim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18) in s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/201, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


z naslednjo vsebino:

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, ID za DDV: SI44857390, ki jo zastopa župan Milan TURK, kot lastnik zemljišča do celote /1/1), izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri zemljišču s

parc. št. 47/1 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak: parcela 2316 47/1

ustanovi in vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja, upravljanja, popravila, rekonstrukcije in nadzora distribucijskega omrežja zemeljskega plina, v širini 1,5 m levo in desno od osi plinovoda, v korist služnostnega upravičenca:
ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, matična številka 5865379000, davčna številka: SI55956149, za čas obratovanja plinovodne infrastrukture.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni