Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 481/4 k.o. 2315-Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 481/4 k.o. 2315-Šempeter

Številka: 47808-8/2015-2
Šempeter pri Gorici, 3. september 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici dovoljuje,
da se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 481/4 k.o. 2315-Šempeter, ID znak 2315-418/4-0 vknjiži služnost za rekonstrukcijo, obratovanje in vzdrževanje obstoječega 20 kV kablovoda RP Šempeter I – TP Vrtojbenska v dolžini 141m in širini 1m, s pripadajočim jaškom dimenzij 1,5m x 1,5m in za 20 kV kablovod RTP Vrtojba - RP Šempeter I , v dolžini 34m, širini 1m, s pripadajočim jaškom dimenzij 1,5m x 1,5m, kot izhaja iz skice, ki je priloga k pogodbi o služnosti, za nedoločen čas , v korist služnostnega upravičenca:

Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5229839000, davčna številka za DDV: 37102656.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni