Namera o ustanovitvi služnosti na parc. štev. 3602/1 k.o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. štev. 3602/1 k.o. 2316 Vrtojba

Številka: 47808-11/2014-3
Šempeter pri Gorici, 23. junij 2016

V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 A, 5290 Šempeter pri Gorici, M.Š. 1358227000, dovoljuje, da se na zemljišču parc. štev. 3602/1 k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316-3602/1-0 vknjiži služnostna pravica zaradi posega napušča strehe v površini 5,81 m2 (dolžina 8,31 m x 0,7 m), na severnem delu zemljišča s parc. št. 3063/0 k.o. Vrtojba, na podlagi načrta št. 03-14-A, faza PGD, ki ga je izdelalo podjetje Arhitektura in urbanizem d. o. o. dne april 2014, vse za čas trajanja objekta na naslovu Krožna cesta 21, Šempeter pri Gorici, v korist vsakokratnega lastnika parcele 3063/0 k.o. Vrtojba, ID znak 2316-3063/0-0.

Za ustanovitev navedene stvarne služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.
Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni