Namera o ustanovitvi služnosti - Plinovodi d.o.o.

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - Plinovodi d.o.o.

Številka: 47808-13/2015-2
Šempeter pri Gorici, 8. december 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, kot lastnik do 1/1;
v svojem imenu in imenu vseh pravnih naslednikov dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.:
- 3459/3, 1776/1, 1787/1, 1789/2, 3464/21, 3464/22, 3464/12, 3464/6, 3464/7, 3464/8, 1837/4, 3464/1, 3462/3, 1389, 1379, 3447/3 in 3449/1, vse k.o. 2315 - Šempeter,
vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja s sistemom povezanih naprav, za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda M3, vse v korist PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1954288000.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, kot lastnik do 1/1;
v svojem imenu in imenu vseh pravnih naslednikov dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.:
- 3446/5 in 3436/4, obe k.o. 2315 - Šempeter;
- 3602/1, 164/2, 3571/1, 3569/4, 929/5, 3583/1, 3570/2, 970, 3582/6, 979, 1155/1, 1204, 3585/2, 1313/1, 1313/2, 1312, 1302/2, 1288, 1421, 1414, 3587/5 in 1438/1, vse k.o. 2316 – Vrtojba,
vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja s sistemom povezanih naprav, za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda M3B, vse v korist PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1954288000.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, kot lastnik do 1/1;
v svojem imenu in imenu vseh pravnih naslednikov dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.:
- 3448, 3447/4, 152/1, 3417/1, vse k.o. 2315 – Šempeter,
vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja s sistemom povezanih naprav, za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda R31, vse v korist PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1954288000.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, kot lastnik do 1/1;
v svojem imenu in imenu vseh pravnih naslednikov dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.:
- 3451/6, 827/2, 3442/1, 3427/2, 2882, 2883/1, 3427/1, 2884, 2801/4, 3423/3 in 2785, vse k.o. 2315 – Šempeter,
vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja s sistemom povezanih naprav, za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda P311B, vse v korist PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1954288000.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, kot lastnik do 1/1;
v svojem imenu in imenu vseh pravnih naslednikov dovoljuje, da se pri nepremičninah s parc. št.:
- 3442/1, 499/2, 487/4, 323/8, 488/7, 486/1, 479, 467, 463/2, 3436/4, 3440/5, vse k.o. 2315 – Šempeter,
vknjiži služnostna pravica gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja s sistemom povezanih naprav, za čas trajanja plinovoda, v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda P312B, vse v korist PLINOVODI d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, matična št.: 1954288000.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni