Namera o ustanovitvi služnosti - pokopališče Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47801-26/2013-14
Šempeter pri Gorici, 3. marec 2014


NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podaja objavo o nameri za ustanovitev stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 2974 in 2975, k.o. Šempeter z naslednjo vsebino:

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična številka 1358227000, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 2974 k.o. Šempeter, ID znak 2315-2974/0-0, do deleža 1/1 in služeči nepremičnini 2975 k.o. Šempeter, ID znak 2315-2975/0-0, do deleža 1/1, vknjiži stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parcelo 2986/1 k.o. 2315 – Šempeter, v solasti Josipine Julijane Vela in Miloša Bizjaka, za vsakega do ½-ice, z naslednjo vsebino:

stvarna služnost peš hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi in za vse namene po poti, ki poteka iz javne poti Goriška ulica, preko asfaltirane parcele 2985/2 k.o. 2315-Šempeter , last občine oz. javno dobro, od tu po vzhodnem delu služečega zemljišča s parcelo 2974/0 k.o. 2315 –Šempeter in s parcelo 2985/2 k.o. 2315 – Šempeter, v širini treh metrov ob vzhodnem robu parcele ob že obstoječi poti, vse do gospodujočega zemljišča, in v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine parcele številka 2986/1 k.o. 2315 – Šempeter, sedaj v solasti Josipe Julijane Vela in Miloša Bizjaka, za vsakega do deleža 1/2-ice.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni