Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičninah s parc. št. 3579 in 3595 k.o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičninah s parc. št. 3579 in 3595 k.o. 2316 Vrtojba

Številka: 47808-3/2016-2
Šempeter pri Gorici, 19. februar 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


Služnostni zavezanci:
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227,
  • Blažič Mirjam, EMŠO 1004969505044, Gregorčičeva 13A,1000 Ljubljana,
  • Lavrenčič Viljem, EMŠO 1810960500259, Cankarjeva 9, 5000 Nova Gorica,
  • Lavrenčič Rajko, EMŠO 2402955500278, Gradnikove brig. 15, 5000 Nova Gorica,
  • Tinunin Nevenka, EMŠO 2410953505283, Gradnikove brig. 15, 5000 Nova Gorica,
  • Jeremić Djoka, EMŠO 1608952500580, Gradnikove brig. 17, 5000 Nova Gorica,
izrecno in nepogojno dovoljujejo, da se vknjiži naslednja služnostna pravica:

  •  pri parc. št. 3579, k.o. 2316 Vrtojba, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt: kbv 20kV RTP Vrtojba – RP Bilje I, v kabelski kanalizaciji, v dolžini 747 m in širini 1 m ter izgradnjo pripadajočih jaškov tlorisnih dimenzij 1,5 m x 1,5 m,
  • pri parc. št. 3595, k.o. 2316 Vrtojba , služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt: kbv 20kV RTP Vrtojba – RP Bilje I, v kabelski kanalizaciji, v dolžini 1287m in širini 1 m ter izgradnjo pripadajočih jaškov tlorisnih dimenzij 1,5 m x 1,5 m,
vse v skladu z načrtom št. P G. D 15.19, ki ga je izdelala Elektro Primorska d.d., datum november 2015, za objekt: kbv 20kV RTP Vrtojba – RP Bilje I, ki je priloga te pogodbe, na ime in v korist služnostnega upravičenca:
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, z matično št. 5229839000.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni