Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 1594/1 k. o. 2316-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 1594/1 k. o. 2316-Vrtojba

Številka: 47808-7/2016-3
Šempeter pri Gorici, 9.maj 2016


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, M.Š. 1358227000 dovoljuje, da se pri nepremičnini s parc. št. 1594/1 k. o. 2316-Vrtojba vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt NNO 400/23OV CSD v kabelski kanalizaciji v dolžini 22 m in širini 1 m med obstoječima jaškoma KJA in KJ4 v skladu z načrtom, ki ga je izdelala družba Elektro Primorska d. d., v marcu 2016 v korist služnostnega upravičenca

ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije d. d.
Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,
M.Š. 5229839000.


za določen čas oziroma dokler bo infrastrukturni objekt iz naslova te pogodbe obstajal.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni