Namera o ustanovitvi služnosti pri zemljiščih parc. štev. 2856, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3389/1, 3426/4, 2901, vse v k.o. 2315 Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti pri zemljiščih parc. štev. 2856, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3389/1, 3426/4, 2901, vse v k.o. 2315 Šempeter

Številka: 47808-17/2013-2
Šempeter pri Gorici, 16. oktober 2013

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v skladu z 59. členom Energetskega zakona (EZ-UPB2, Ur. l. RS, št. 27/07 in spremembe), pri zemljiščih parc. štev. 2856, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3389/1, 3426/4, 2901, vse v k.o. 2315 Šempeter, ustanovi služnost, kot sledi:

- pri parc. št. 2856, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt: kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 75m in širini 1 m ter izgradnjo 1 (enega) dvojnega jaška tlorisnih dimenzij 1,5m x 1,5m in 1(enega)jaška dimenzij 1m x 1m,

- pri parc. št. 2806/1, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 2m in širini 1 m ter izgradnjo 1(enega)jaška dimenzij 1m x 1m,

- pri parc. št. 2883/1, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 82m in širini 1 m,

- pri parc. št. 3427/1, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 150m in širini 1 m ter izgradnjo 3 (treh) dvojnih jaškov tlorisnih dimenzij 1,5m x 1,5m,

- pri parc. št. 3389/1, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 248m in širini 1 m ter izgradnjo 3 (treh) dvojnih jaškov tlorisnih dimenzij 1,5mx1,5m in 2(dveh)jaškov dimenzij 1m x 1m,

- pri parc. št. 3426/4, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 115m in širini 1 m ter izgradnjo 2 (dveh) dvojnih jaškov tlorisnih dimenzij 1,5mx1,5m in 1(enega)jaška dimenzij 1m x 1m,

- pri parc. št. 2901, k.o. 2315 Šempeter, služnostna pravica dostopa, izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove elektroenergetskih naprav za objekt:
kbv 20kV TP Bolnica – TP Trg Ivana Roba – TP Šempeter Črpalka v kabelski kanalizaciji, v dolžini 22m in širini 1 m ter izgradnjo 1 (enega) dvojnega jaška tlorisnih dimenzij 1,5mx1,5m in 1(enega)jaška dimenzij 1m x 1m,


vse v skladu z načrtom št. EN.G.11.11, ki ga je izdelala Elektro Primorska d.d., v februarju 2013 in je priloga te pogodbe, na ime in v korist služnostnega upravičenca:
ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, z matično št. 5229839000


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni