Namera o ustanovitvi služnosti Projekt

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-4 /2018-2
Šempeter pri Gorici, 16. februar 2018


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIkot služnostna zavezanka in lastnica nepremičnine ID znak parcela 2316 3578 (ID1912199) izrecno in nepogojno dovoljuje, da se v zemljiški knjigi pri nepremičnini ID znak parcela 2316 3578 (ID1912199), kot služeči nepremičnini, v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine ID znak parcela 2316 623/8 (ID6733692), kot gospodujoče nepremičnine, vknjiži stvarna služnost s sledečo vsebino:

»Stvarna služnost izgradnje, priključitve, obratovanja, nadzora, vzdrževanja in rekonstrukcije vodovodnega in kanalizacijskega priključka za potrebe obratovanja novega objekta RTP Vrtojba z GIS stikališčem, kot vse prikazano v grafičnem prikazu posega, ki je priloga k tej pogodbi in njen sestavni del, ter neoviranega dostopa do gospodujoče nepremičnine po javni cesti, ki poteka po služeči nepremičnini, kot je vse podrobneje opisano v pogodbi«.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni