Namera o ustanovitvi služnosti - PTP – sončna elektrarna

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podajata objavo o nameri za ustanovitev stvarne služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na strehi Primorskega tehnološkega parka, na zemljišču parc. št. 1197/6 k.o. 2316 – Vrtojba.

Ponudniki morajo v vlogi navesti:

- dobo služnosti,
- višino letnega nadomestila v procentu od letnega prihodka,
- odkupno ceno za že montirano podkonstrukcijo.

Ponudniki lahko oddajo vlogo z oznako »SE na PTP« na sedež Mestne občine Nova Gorica, najkasneje do 17. 4. 2013 do 13.00 v glavno pisarno št. 36/I., Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

V primeru če se za sklenitev pravnega posla zanima več ponudnikov, se pred sklenitvijo pogodbe izvede postopek pogajanj, kot skladno s četrto alinejo 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12)


Številka: 351-41/2013-1
Nova Gorica: 2. 4. 2013

ŽUPAN
Matej Arčon


Številka: 47808-3/2013-3
Šempeter pri Gorici: 2. 4. 2013

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni