Namera o ustanovitvi služnosti - Spar Slovenije d.o.o.

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Številka: 47808-5/2014-7
Šempeter pri Gorici, 15. september 2014

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


Občina Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri nepremičninah parc. št. št. 459/4, 459/3, k.o. 2315 - Šempeter vknjiži služnostna pravica izgradnje komunalnih priključkov, dostopa do komunalnih priključkov in pripadajoče infrastrukture za potrebe upravljanja in vzdrževanja komunalnih priključkov ter služnostna pravica odstranitve morebitnih naravnih ovir pri izgradnji, upravljanju in vzdrževanju komunalnih priključkov, vse skladno s Soglasjem k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta št. 37167-1962/2012/7 z dne 7.7.2014 in projektno dokumentacijo PGD št. proj. 2012-026, dopolnitev junij 2014, izdelovalca PROJEKT d.d. Nova Gorica, 5000 Nova Gorica,
v korist služnostnega upravičenca:
SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5571693000.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni