Namera o ustanovitvi služnosti: stvarna služnostna pravica pešhoje in vožnje z vsemi vozili do najvišje dovoljene teže 3,5 ton za potrebe dostopa v ko

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti: stvarna služnostna pravica pešhoje in vožnje z vsemi vozili do najvišje dovoljene teže 3,5 ton za potrebe dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 3099/15 k.o. 2315-Šempeter

Številka: 47808-7/2015-6
Šempeter pri Gorici, 24. avgust 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici brezpogojno in nepreklicno dovoljuje, da se na podlagi te pogodbe o ustanovitvi služnosti pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 3093/1 k.o. 2315 - Šempeter, ID znak 2315-3093/1-0 vknjiži stvarna služnostna pravica pešhoje in vožnje z vsemi vozili do najvišje dovoljene teže 3,5 ton za potrebe dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 3099/15 k.o. 2315-Šempeter, ID znak 2315-3099/15-0 in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine s parc. št. 3093/1-0 k.o. 2315-Šempeter. Dostop poteka od obstoječega cestnega priključka parkirišča med površinami za parkiranje do stika parcele 3099/15 s parc. št. 3093/1 obe k.o. 2315-Šempeter, skladno s skico, ki je v priloga k pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice.Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni