Namera o ustanovitvi služnosti telekom

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 805 k.0. 2315 Šempeter

Številka: 47808-19/2017-3
Šempeter pri Gorici, 21. december 2017

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIna nepremičnini parc. št. 805, k.0. 2315 Šempeter vknjižbo služnostne pravice v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja iz 4. člena te pogodbe, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca:

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana
, matična številka 5014018000 oziroma vsakokratnega upravljavca predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni