Namera o ustanovitvi služnosti: v breme 60-1 k.o. Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti: v breme 60-1 k.o. Vrtojba

Številka: 47808-16/2015-3
Šempeter pri Gorici, 7. december 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTII.
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici,
matična številka 1358227000, davčna številka SI 44857390
izrecno in nepogojno dovoljuje,
da se v breme nepremičnine z ID znakom 2316-60/1-0, katere lastnik je,
vknjiži neprava stvarna služnost z naslednjo vsebino:
služnost izgradnje priključka na distribucijsko omrežje električne energije in priključitve na elektro omrežje, in sicer na trasi, kot je vrisana v priloženem Prikazu električnega priključka, ki ga je izdelal projektant EM. STUDIO d.o.o., Einspieler Marko univ. dipl. inž. arh., št. risbe SL-3.02 z dne november 2015 ter v koridorju dolžine 2,81 metrov in širine 2,00 metrov po parceli z ID znakom 2316-60/1-0,v korist

LES-MMS trgovska družba d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025648000, davčna številka SI 74735705.

II.
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici,
matična številka 1358227000, davčna številka SI 44857390
izrecno in nepogojno dovoljuje,
da se v breme nepremičnine z ID znakom 2316-60/1-0, katere lastnik je,
vknjiži neprava stvarna služnost z naslednjo vsebino:
služnost obratovanja in vzdrževanja priključka na distribucijsko omrežje električne energije, in sicer na trasi, kot je vrisana v priloženem Prikazu električnega priključka, ki ga je izdelal projektant EM. STUDIO d.o.o., Einspieler Marko univ. dipl. inž. arh., št. risbe SL-3.02 z dne november 2015 ter v koridorju dolžine 2,81 metrov in širine 2,00 metrov po parceli z ID znakom 2316-60/1-0,v korist

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d, Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka 5229839000, davčna številka SI 37102656.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni