Namera o ustanovitvi služnosti v korist Borisa Kravanje

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti v korist Borisa Kravanje

Številka: 47808-14/2017-2
Šempeter pri Gorici, 4. september 2017


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIna parceli 2426/2 k.o. Vrtojba, ID znak 2316 2426/2, dovoli vknjižba služnostne pravice za potrebe priklopa na meteorno kanalizacijo v dolžini 1 m2, kot izhaja iz skice, ki je priloga k pogodbi o služnosti, za nedoločen čas,
v korist služnostnega upravičenca:
BORIS KRAVANJA, Neblo 25, 5212 Dobrovo v Brdih.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni