Namera o ustanovitvi služnosti v Vrtojbi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti v Vrtojbi

Številka: 47801-29 /2018-1
Šempeter pri Gorici, 6. julij 2018


V skladu z drugim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18) in s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/201, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIz naslednjo vsebino
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična številka 1358227000, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri njej lastni služeči nepremičnini s parc. št. 666/5 in 663/15 obe k.o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316 666/5 in ID znak 2316 663/15, vknjiži stvarna služnost v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parcelo 664, 665 in 667/1 vse k.o. 2316 Vrtojba, v lasti Marije Nardin, Vrtojba, Ulica 9. septembra 224, 5290 Šempeter pri Gorici,

z naslednjo vsebino:
stvarna služnost peš hoje in vožnje z osebnimi vozili in delovnimi stroji in za vse namene poti, ki poteka iz javne ceste, z oznako LK 414401 ulice Opekarniške ceste, last Občina Šempeter-Vrtojba - javno dobro, od tu po novo nastali poti služečega zemljišča s parcelo 666/5 in 663/15 obe k.o. 2316 Vrtojba, v širini poti in v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parcelno številko 664, 665 in 667/1 vse k.o. 2316 Vrtojba.
Stvarna služnost je ustanovljena za nedoločen čas.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni