Namera o ustanovitvi služnosti - Vodovodi in kanal

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - družba Vodovodi in kanalizacija NG d.d.

Številka: 47808-1/2013-2

Šempeter pri Gorici, 25. marec 2013

 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 110/02, štev. 8/03 – popravek in štev. 58/03), pri zemljiščih parc. štev. 1495, 3589/3 in 3590/5 vse k.o. Vrtojba, ustanovi služnost, kot sledi:

I.         služnostno pravico in sicer:

-          na parceli štev. 1495 k.o. Vrtojba  poteka:

Ø  nizkonapetostni podzemni elektro vod v kabelski kanalizaciji, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;

Ø  podzemni vod javne razsvetljave, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;

 

-          na parceli št. 3589/3 k.o. Vrtojba poteka:

Ø  nizkonapetostni podzemni elektro vod v kabelski kanalizaciji, v dolžini 9,20 m in širini 2,00 m;

Ø  podzemni vod javne razsvetljave, v dolžini 12,30 m in širini 2,00 m in steber javne razsvetljave;

 

-          na parceli štev. 3590/5 k.o. Vrtojba poteka

Ø  fekalna kanalizacija, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

Ø  meteorna kanalizacija, v dolžini 8,00 m in širini 2,00 m;

Ø  vodovod, v dolžini 5,00 m in širini 2,00 m;

Ø  podzemni vod javne razsvetljave, v dolžini 2,30 m in širini 2,00 m;

 

ter služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji, kakor tudi vsa dela potrebna zaradi nadzora obratovanja, vzdrževanja in obnove kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in elektro voda, vse za čas njenega trajanja,

 

v korist služnostnega upravičenca:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25.  junija 1b, 5000  Nova Gorica, matična številka:  1550144.

 

ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni