Namera o ustanovitvi služnosti Vodovodi kanal C

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-10/2011-2

Šempeter pri Gorici, 29. oktober 2012

 

Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 110/02, štev. 8/03 – popravek in štev. 58/03), pri zemljiščih parc. štev. 3436/4, 3441/2, 446/2 vse k.o. Šempeter in po parcelnih štev. 2377/3, 2474, 2663, 2722/1, 2794, 2850, 2943, 2984, 2986, 3192, 3235, 3241/1, 3586/6, 3602/1, 3606 vse k.o. Vrtojba ustanovi služnost, kot sledi:

I. na parceli štev. 3436/4 k.o. Šempeter poteka:

- meteorna kanalizacija, v skupni dolžini 18,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 164,00 m in širini 2,00 m;

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 102,00 m in širini 2,00 m;

- javna razsvetljava, v dolžini 3,00 m in širini 2,00 m;

II. na parceli štev. 3441/2 k.o. Šempeter poteka javna razsvetljava, v dolžini 1,00 m in širini 2,00 m;

III. na parceli štev. 446/2 k.o. Šempeter poteka vodovod, v dolžini 7,00 m in širini 2,00 m;

IV. na parceli štev. 2377/3 k.o. Vrtojba poteka:

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 3,00 m in širini 2,00 m;

- javna razsvetljava, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;

V. na parceli št. 2474 k.o. Vrtojba poteka:

- mešani kanalizacijski vod, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 1,00 m in širini 2,00 m;

VI. na parceli št. 2663 k.o. Vrtojba poteka:

- plinovod, v dolžini 13,00 m in širini 2,00 m;

- mešani kanalizacijski vod, v skupni dolžini 12,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v skupni dolžini 6,00 m in širini 2,00 m;

VII. na parceli št. 2722/1 k.o. Vrtojba poteka:

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 3,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

VIII. na parceli št. 2794 k.o. Vrtojba poteka:

- meteorna kanalizacija, v dolžini 16,00 m in širini 2,00 m;

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

IX. na parceli št. 2850 k.o. Vrtojba poteka:

- plinovod, v dolžini 6,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 1,00 m in širini 2,00 m;

X. na parceli št. 2943 k.o. Vrtojba poteka:

- plinovod, v dolžini 10,00 m in širini 2,00;

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 12,00 m in širini 2,00 m;

- javna razsvetljava, v dolžini 115,00 m in širini 2,00;

XI. na parceli št. 2984 k.o. Vrtojba poteka:

- meteorna kanalizacija, v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

- javna razsvetljava, v skupni dolžini 25,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 6,00 m in širini 2,00 m;

XII. na parceli št. 2986 k.o. Vrtojba poteka:

- meteorna kanalizacija, v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

- javna razsvetljava, v skupni dolžini 2,00 m in širini 1,00 m;

XIII. na parceli št. 3192 k.o. Vrtojba poteka:

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 12,00 m in širini 2,00 m;

- vodovod, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

- meteorna kanalizacija, v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

- javna razsvetljava, v skupni dolžini 9,00 m in širini 2,00 m;

- KTV podzemna kanalizacija, v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

XIV. na parceli št. 3235 k.o. Vrtojba poteka:

- plinovod, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;

- mešani kanalizacijski vod, v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

XV. na parceli št. 3241/1 k.o. Vrtojba poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 3,00 m in širini 2,00 m;

XVI. na parceli št. 3300 k.o. Vrtojba poteka elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 8,00 m in širini 3,00 m;

XVII. na parceli št. 3586/6 k.o. Vrtojba poteka:

- vodovod, v skupni dolžini 6,00 m in širini 2,00 m;

- plinovod, v dolžini 8,00 m in širini 2,00 m;

- mešani kanalizacijski vod, v dolžini 7,00 m in širini 2,00 m;

- meteorna kanalizacija, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;

- javna razsvetljava, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

XVIII. na parceli št. 3602/1 k.o. Vrtojba poteka:

- vodovod, v dolžini 3,00 m in širini 2,00 m;

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 6,00 m in širini 2,00 m;

XIX. na parceli št. 3606 k.o. Vrtojba poteka:

- vodovod, v dolžini 14,00 m in širini 2,00 m;

- elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 10,00 m in širini 2,00 m;

ter služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji, kakor tudi vsa dela potrebna zaradi nadzora obratovanja, vzdrževanja in obnove kanalizacije, KTV kabelske kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave, vodovoda ter elektro kabelskega voda, vse za čas njenega trajanja, v korist služnostnega upravičenca: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144, v okviru projekta odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«.
ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni