Namera o ustanovitvi služnosti Vodovodi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-11/2011-2
Šempeter pri Gorici, 29. oktober 2012NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTIObčina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 110/02, štev. 8/03 – popravek in štev. 58/03), pri zemljiščih parc. štev. 2824, 2815/1, 3423/2, 3423/3, 2806/1, 2883/1, 3427/1, 3427/2, 3327, 3344 vse k.o. Šempeter ustanovi služnost, kot sledi:

I. na parceli štev. 2824 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 55,00 m in širini 2,00 m;

II. na parceli štev. 2815/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 23,00 m in širini 2,00 m;

III. na parceli štev. 3423/2 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 23,00 m in širini 2,00 m;

IV. na parceli štev. 3423/3 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 114,00 m in širini 2,00 m;

V. na parceli št. 2806/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 103,00 m in širini 2,00 m;

VI. na parceli št. 2883/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 85,00 m in širini 2,00 m;

VII. na parceli št. 3427/1 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 11,00 m in širini 2,00 m;

VIII. na parceli št. 3427/2 k.o. Šempeter poteka
a) mešani kanalizacijski vod, v dolžini 40,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod v dolžini 1,00 in širini 2,00 m;
IX. na parceli št. 3327 k.o. Šempeter poteka
a) mešan kanalizacijski vod, v dolžini 146,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod, v dolžini 147,00 m in širini 1,00 m;
X. na parceli št. 3344 k.o. Šempeter poteka
a) mešani kanalizacijski vod, v dolžini 35,00 m in širini 2,00 m;
b) vodovod, v dolžini 28,00 m in širini 1,00 m;
c) kabelski TV vod, v dolžini 35,00 m in širini 1,00;
d) plinovod, v dolžini 41,00 m in širini 1,00;
e) razbremenilni objekt v dolžini 10,50 m in širini 3,20 m;
f) fekalni kanalizacijski vod, v dolžini 25,00 m in širini 2,00 m;
g) meteorni kanalizacijski vod, v dolžini 25,00 m in širini 2,00 m;

XI. na parceli št. 2802 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod v dolžini 1,50 m in širini 2,00 m;
ter služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji, kakor tudi vsa dela potrebna zaradi nadzora obratovanja, vzdrževanja in obnove vodovodnega, kanalizacijskega, električnega, TK kabelskega omrežja ter plinovoda, vse za čas njenega trajanja, v korist služnostnega upravičenca: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144,vse za potrebe rekonstrukcije kanala »C«.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni