Namera o ustanovitvi služnosti za določen čas

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 3051/16 k.o. 2315 Šempeter

Številka: 47808-6/2016-5
Šempeter pri Gorici, 7. april 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIOBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, M.Š. 1358227000 dovoljuje, da se pri nepremičnini s parc. št. 3051/16 k.o. 2315-Šempeter vknjiži stvarna služnost koriščenja in uporabe služečega zemljišča za potrebe postavitve polnilne postaje za električna vozila in uporabe enega parkirnega mesta, lokacija česar je razvidna iz projektne dokumentacije št. 3201K-E, ki jo je v septembru 2014 izdelal projektant KLIMA 2000 d.o.o., ter njenega obratovanja, nadzora in vzdrževanja, vse v korist služnostne upravičenke GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, M.Š. 2196719000, za določen čas do 31. 12. 2021


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni