Namera o ustanovitvi služnosti za imetnika stavbne pravice ID 2315-9009/0

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti pri nepremičnini s parc. št. 2918/2 k.o. Šempeter

Številka: 47808-4/2016-2
Šempeter pri Gorici, 2. marec 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIOBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, brezpogojno, izrecno in nepreklicno dovoljuje, da se pri nepremičnini s parc. št. 2918/2, k.o. Šempeter, ID znak 2315-2918/2-0, na podlagi te pogodbe v površini 17,51 m2 in skladno s skico, vknjiži časovno neomejena stvarna služnost peš hoje ter vožnje z vsemi motornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 ton, v korist:

vsakokratnega imetnika stavbne pravice z ID znakom 2315-9009/0 do dne 12. 3. 2115.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni