Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti na nepremičnin s parc. št. 3599/0 k.o. 2316 – Vrtojba

Številka: 47808-10/2015-2
Šempeter pri Gorici, 28. januar 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


I.
Občina Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, izrecno in nepogojno dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike, da se v zemljiški knjigi vknjiži služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta na nepremičnin s parc. št. 3599/0 k.o. 2316 – Vrtojba, v korist služnostnega upravičenca
ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, matična št. 5229839000, za čas obratovanja infrastrukture.
in
II.
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična št.: 1358227000, izrecno in brezpogojno dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike, da se pri nepremičnini zemljiška parcela št. 3599/0 k.o. 2316 – Vrtojba (ID znak 2316-3599/0-0), vpis vknjižbe stvarne služnosti dostopa in stvarne služnosti graditve ter postavitve napeljave elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, v korist TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, matična št.: 5014018000.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni