Namera o ustanovitvi služnosti2

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-1/2016-2
Šempeter pri Gorici, 5. februar 2016

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 1358227000, davčna številka SI 44857390, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se:
  • v breme nepremičnine parcela št. 54/5 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 4517178) vknjiži stvarna služnost z naslednjo vsebino:
služnost izkopa kanala ter položitve, obratovanja, vzdrževanja in uporabe cevovoda za namen priključitve na vodovodno omrežje, in sicer na trasi, kot je vrisana v priloženem Prikazu območja služnosti vodovod, ki ga je izdelal projektant EM. STUDIO d.o.o., Einspieler Marko univ. dipl. inž. arh., št. risbe SL-1.02 z dne november 2015 t.j. v koridorju dolžine 5,18 metra, širine 2,00 metra in globine 2,00 metra,
  • ter v breme nepremičnine parcela št. 47/1 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 4349469) vknjiži stvarna služnost z naslednjo vsebino:
- služnost: (i) izkopa kanala ter položitve, obratovanja, vzdrževanja in uporabe cevovoda za namen priključitve na vodovodno omrežje; in
(ii) izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in uporabe priključka na vodovodno omrežje;
in sicer na trasi, kot je vrisana v priloženem Prikazu območja služnosti vodovod, ki ga je izdelal projektant EM. STUDIO d.o.o., Einspieler Marko univ. dipl. inž. arh., št. risbe SL-1.01 z dne november 2015 t.j. v koridorju dolžine 3,79 metra, širine 2,00 metra in globine 2,00 metra vse v korist naslednjih gospodujočih zemljišč:
• parcela št. 54/1 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 2007872), ID znak 2316-54/1-0;
• parcela št. 54/8 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 1924068), ID znak 2316-54/8-0;
• parcela št. 54/9 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 67653), ID znak 2316-54/9-0;
• parcela št. 54/10 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 4886112), ID znak 2316-54/10-0;
• parcela št. 54/11 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 1914168), ID znak 2316-54/11-0;
• parcela št. 54/12 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 2428936), ID znak 2316-54/12-0;
• parcela št. 54/13 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 4895048), ID znak 2316-54/13-0 in
• parcela št. 54/14 k.o. 2316 - VRTOJBA (ID 3035738), ID znak 2316-54/14-0.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni