Namera o ustanovitvi služnosti3

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-8/2018-4
Šempeter pri Gorici, 17. julij 2018


V skladu z drugim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18) in s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/201, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTIz naslednjo vsebino:
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, ki jo zastopa župan mag. Milan Turk, kot lastnik oz. upravitelj služeče nepremičnine s parcelno številko 3432/3, vpisane v k.o. 2315 Šempeter in na njej ležeče lokalne ceste s številko LK414201 (Bratuževa ulica), izrecno in brezpogojno dovoljuje, da v svojem imenu in v imenu vseh pravnih naslednikov, na podlagi te pogodbe, pri zemljišču parc. štev. 3432/3, k.o. 2315 Šempeter, vknjiži služnostno pravico zaradi posega napušča strehe v površini 10 m2 (dolžina 10 m x širina 1m), na severnem delu zemljišča s parc. št. 3104/2, k.o. Šempeter, na podlagi projekta št. 1131-18 (risba » Situacija s prikazom služnosti«), faza PGD, ki ga je izdelalo podjetje Studio Torkar, z dne: maj 2018, vse za čas trajanja objekta na naslovu Vrtojbenska ulica 10A, Šempeter pri Gorici, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 3104/2 k.o. 2315 Šempeter.
Služnost je ustanovljena za nedoločen čas oziroma čas obstoja nepremičnine s parc. št. 3104/2 k.o. 2315 Šempeter.


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni