Namera o ustanovitvi služnosti_kablovod

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - kablovod RTP

Številka: 47808-9/2017-3
Šempeter pri Gorici, 25. oktober 2017


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI


šifra in ime katastrske občine parcelna številka lastniški delež
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 15/1 15/1 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 15/2 15/2 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 32 32 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 84/7 84/7 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 201 201 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 202 202 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 3572 3572 1/1
2316 Vrtojba ID znak: parcela 2316 3568/5 3568/5 1/1
2315 Šempeter ID znak: parcela 2315 3436/4 3436/4 1/1
2315 Šempeter ID znak: parcela 2315 3440/8 3440/8 1/1
2315 Šempeter ID znak: parcela 2315 3446/5 3446/5 1/1
2315 Šempeter ID znak: parcela 2315 3450/1 3450/1 1/1


za čas trajanja objekta v obsegu: zgraditev, obratovanje, nadzor, vzdrževanje in rekonstrukcija 110 kV kablovoda od RTP 110/20 kV Vrtojba do MMP Vrtojba in pripadajočo 110 kV infrastrukturo v RTP 110/20 kV Vrtojba, neoviran dostop do služečih zemljišč vknjiži služnostno pravico hojo in vožnjo po njih ob katerem koli času, kot je podrobneje opisano v pogodbi, v korist vsakokratnega/ih lastnika/ov nepremičnine s parc. št. 623/8 k.o. 2316 Vrtojba (ID znak: parcela 2316 623/8).


Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni