Namera o ustanovitvi služnosti_v korist vsakokratnega lastnika parcele 3098/0 k.o. Šempeter, ID znak 2315-3098/0-0

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-8/2014-2
Šempeter pri Gorici, 10. oktober 2014


V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:


NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227, ki jo zastopa župan mag. Milan Turk kot lastnik služeče nepremičnine 3434/0 k.o. 2315 – Šempeter, izrecno in brezpogojno dovoljuje, da v svojem imenu in v imenu vseh pravnih naslednikov, na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti, pri zemljišču parc. štev. 3434/0 k.o. 2315 - Šempeter, ID znak 2315-3434/0-0 vknjiži služnostna pravica zaradi posega napušča strehe v površini 7,84 m2 (širina 9,8 x 0,8 m) in posega stopnic v površini 1,32 m2 (dolžina 2,2 x 0,6 m) vse na zahodnem delu zemljišča s parc. št. 3434/0 k.o. Šempeter, vse za čas trajanja objekta na naslovu Vrtojbenska cesta 9, v korist vsakokratnega lastnika parcele 3098/0 k.o. Šempeter, ID znak 2315-3098/0-0.
Za ustanovitev navedene stvarne služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.
Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni