Namera o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Številka: 47808-21/2013-2
Šempeter pri Gorici, 9. december 2013

NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE IN SLUŽNOSTNE PRAVICE


Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podaja objavo o nameri za brezplačno ustanovitev stavbne pravice, ker je v javnem interesu, pri zemljiščih parc. štev. 1518/2, 1377/7 in 1377/6 vse k.o. Vrtojba, kot sledi:

I. brezplačna stavbna pravica, ker je v javnem interesu in sicer::

- na parceli štev. 1518/2 k.o. Vrtojba dostopna cesta s priključki do obrtne cone v površini 48,00 m2;
- na parceli štev. 3589/5 k.o. Vrtojba dostopna cesta s priključki do obrtne cone v površini 80,00 m2;
- na parceli štev. 1377/7 k.o. Vrtojba dostopna cesta s priključki do obrtne cone v površini 1830,00 m2;
- na parceli štev. 1377/6 k.o. Vrtojba dostopna cesta s priključki do obrtne cone v površini 135,00 m2;
za dobo 35 let,


v korist imetnika stavbne pravice:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144.

in

II. služnostno pravico v smislu 110. člena ZUreP v korist služnostnega upravičenca in sicer:

- na parc.št. 1377/6 k.o. Vrtojba poteka meteorna kanalizacija v dolžini 15,00 m in širini 3,00 m ter omrežje javne razsvetljave v dolžini 18,00 m in širini 3,00 m;
- na parc.št. 1377/7 k.o. Vrtojba poteka meteorna kanalizacija v dolžini 86,00 m in širini 3,00 m ter omrežje javne razsvetljave v dolžini 76,00 m in širini 3,00 m;

v korist služnostnega upravičenca:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144.

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni