Namera za sklenitev služnosti z Vodovodi za zadrževalni bazen deževnih vod na kanalu AB

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 47808-12/2012-2
Šempeter pri Gorici, 20. november 2012Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 110/02, štev. 8/03 – popravek in štev. 58/03), pri zemljiščih parc. štev. 3436/4, 9123 in 9124 vse k.o. Šempeter, vknjiži služnostna pravica in sicer:

I. na parceli štev. 3436/4 k.o. Šempeter poteka elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 13,00 m in širini 2,00 m;

II. na parceli štev. 9123 k.o. Šempeter poteka elektro kabelska kanalizacija, v dolžini 2,00 m in širini 2,00 m;

III. na parceli štev. 9124 k.o. Šempeter poteka mešani kanalizacijski vod, v dolžini 4,00 m in širini 2,00 m;


ter služnostna pravica poti za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji, kakor tudi vsa dela potrebna zaradi nadzora obratovanja, vzdrževanja in obnove električnega omrežja, vse za čas njenega trajanja, v korist služnostnega upravičenca: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, matična številka: 1550144.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni