Namera za ustanovitev služnosti pri zemljišču s parc. štev. 3051/7 v k.o. 2315 Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera za ustanovitev služnosti pri zemljišču s parc. štev. 3051/7 v k.o. 2315 Šempeter

Številka: 478051-8/2010-7
Šempeter pri Gorici, 27. maj 2014


NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) podaja objavo o nameri za ustanovitev služnosti pri zemljišču s parc. štev. 3051/7 v k.o. 2315 Šempeter, kot sledi:

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici brezpogojno in nepreklicno dovoljuje, da se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 3051/7 k.o. 2315 - Šempeter, ID znak 2315-3051/7-0 vknjiži stvarna služnostna pravica pešpoti in vožnje z vsemi vozili do najvišje dovoljene teže 3,5 tone za potrebe dostave v korist nepremičnine parc. št. 3051/1 k.o. 2315-Šempeter, ID znak 2315-3051/1-0 in v breme vsakokratnega lastnika služeče nepremičnine s parc. št. 3051/7 k.o. 2315 - Šempeter, po poti, ki poteka po SV delu nepremičnine parc. št. 3051/7 k.o. Šempeter v ravni trasi vzdolž celotne parcelne meje s parc. št. 3051/14 k.o. 2315-Šempeter in v širini treh metrov, merjeno od meje s parc. št. 3051/14 k.o. 2315-Šempeter v notranjost parc. št. 3051/7 k.o. 2315-Šempeter.ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni