namero o ustanovitvi služnosti - Berce

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera o ustanovitvi služnosti - Berce

Številka: 47808-5/2015-3
Šempeter pri Gorici, 16. april 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, matična št. 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici dovoljuje, da se na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti pri njej lastni služeči nepremičnini parc. št. 719/0 k.o. 2316 - Vrtojba, ID znak 2316-719/0-0 vknjiži stvarna služnostna pravica peš hoje in vožnje z vsemi vozili za potrebe dostopa v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 716/3 k.o. 2316-Vrtojba, ID znak 2316-716/3-0;

in

da se pri nepremičnini parc. št. 719/0 k.o. 2316-Vrtojba ID znak 2316-719/0-0 vknjiži služnost za potrebe priklopa na fekalno kanalizacijo v dolžini 1,10 m; priklopa na vodovodno omrežje v dolžini 1,80 m in priklopa na plinsko omrežje v dolžini 3,10 m , kot izhaja iz skice, ki je priloga k pogodbi o služnosti, za nedoločen čas ,

v korist služnostnega upravičenca:
BOŠTJAN BERCE, EMŠO 3105979500448, Gramozna pot 11, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni