Podaljšanja najema za zemljišče s parc. št. 2831/5 k.o. 2315 Šempeter

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Podaljšanje najema za zemljišče s parc. št. 2831/5 k.o. 2315 Šempeter

Številka: 47803-20/2018-1
Šempeter pri Gorici, 21. november 2018


Na podlagi drugega odstavka 52. člena in 63. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/14-ZUUJFO, 76/15 in 11/18) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja


NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM - PODALJŠANJEPredmet podaljšanja najema je zemljišče s parc. št. 2831/5 k.o. 2315 Šempeter, v izmeri 249 m2.

Najemnina je izračunana skladno s Pravilnikom o oddajanju zemljišč v najem ali zakup. Letna najemnina znaša 124,50 EUR/letno (DDV ni vključen v ceno).

Zemljišče se odda za določen čas 5 let ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.

Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od dneva objave na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.
V primeru več ponudnikov, bo lastnik opravil pogajanja o višini najemnine in sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil več.

Opozorilo: Župan Občine Šempeter-Vrtojba lahko kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje v najem.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 05 33 51 626 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni