Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendum o arhivih - 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendum o arhivih - 2014

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013) objavlja

POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUM O ARHIVIH - 2014

1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem referendumske kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na treh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 1m x 1m.

2. Organizatorji referendumske kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do 12. 5. 2014 do 12. ure na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom " REFERENDUM O ARHIVIH 2014", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si.
3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo v sredo, 14. 5. 2014 ob 11. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.
4. V kolikor bo organizator referendumske kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.
5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno običajnih mestih in na krajevno običajen način po predhodnem plačilu občinske takse po Odloku o občinskih taksah (Ur. l. RS, št. 42/09) in po Odloku o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 42/09). Plačljivo nameščanje in odstranjevanje reklamnega materiala je urejeno v Pravilniku o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogovih javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (Občina

6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 19. 5. 2014 dalje. Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate.

7. Organizatorji referendumske kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.

8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja referendumske kampanje.


Številka: 04001-3/2014-2
Šempeter pri Gorici, 5. maj 2014

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni