Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo: Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z dru

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo: Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) objavlja

POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO: ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA–KOPER

1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem referendumske kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na dveh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 1m x 1m.

2. Organizatorji referendumske kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest dostaviti najkasneje do 20. 4. 2018 do vključno 12. ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici (glavna pisarna), priporočeno po pošti ali osebno, s pripisom "BREZPLAČNO PLAKATIRANJE - ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA–KOPER (ZIUGDT)", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si. Po pošti poslana ponudba mora (ne glede na vrsto pošiljke) prav tako prispeti na naslov do navedenega datuma in ure.

3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo v ponedeljek, 23. aprila 2018 ob 11. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.

4. V kolikor bo organizator referendumske kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.

5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno običajnih mestih in na krajevno običajen način po predhodnem plačilu občinske takse po Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 42/09) in po Odloku o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 42/09). Plačljivo nameščanje in odstranjevanje reklamnega materiala je urejeno v Pravilniku o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogovih javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (Občina Šempeter-Vrtojba, 10. marec 2011).

6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 25. aprila 2018 dalje. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate.

7. Organizatorji referendumske kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.

8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja referendumske kampanje.

Številka: 04002-1/2018-3
Šempeter pri Gorici, 10. april 2018

ŽUPAN
mag. Milan Turk

 

- zapisnik javnega žrebanja si lahko ogledate TUKAJ.
- opis lokacij plakatnih mest si lahko ogledate TUKAJ.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni