Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest_državne volitve 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za predčasne volitve v državni zbor 2014

Številka: 04001-4/2014-3
Šempeter pri Gorici, 4. 6. 2014


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13) objavlja


POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR - 2014

1. Občina Šempeter-Vrtojba bo organizatorjem volilne kampanje brezplačno zagotovila oštevilčena plakatna mesta na treh lokacijah v Šempetru pri Gorici in dveh lokacijah v Vrtojbi s posamezno plakatno površino 1m x 1m.

2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do 11.6. 2014 do 12. ure na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom "PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2014", ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sempeter-vrtojba.si .

3. Javno žrebanje oštevilčenih plakatnih mest bo v 12. 6. 2014 ob 10:00 uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, v Šempetru pri Gorici.

4. V kolikor bo organizator volilne kampanje vlogo oddal po izteku roka, se mu bo omogočilo uporabo brezplačnega plakatnega mesta v kolikor bodo le ta še prosta, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog.

5. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno običajnih mestih in na krajevno običajen način po predhodnem plačilu občinske takse po Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 42/09) in po Odloku o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 42/09). Plačljivo nameščanje in odstranjevanje reklamnega materiala je urejeno v Pravilniku o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogovih javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala (Občina

6. Plakatiranje na plakatnih mestih bo mogoče od 16. 6. 2014 dalje. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate.

7. Organizatorji volilne kampanje morajo v vlogi za uporabo brezplačnih plakatnih mest navesti ime in priimek odgovorne osebe za nameščanje plakatov in kontaktno številko.

8. Za odstranitev plakatov, nameščenih v nasprotju z navedenimi pogoji, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja referendumske kampanje.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

OBVESTILO O IZZIDU ŽREBANJAObvestilo o izzidu javnega žrebanja
 


OBVESTILO O IZZIDU ŽREBANJA


Obvestilo o izzidu javnega žrebanja
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni