Povabilo k oddaji ponudbe-Izdelava oprojektne dokumentacije_rekonstrukcija križišč

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije: "Rekonstrukcija križišč pri ABK, Letriki in Bazari"

 

Šempeter pri Gorici, 13. 11. 2012
Številka: 41103-33/2012-2


Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici objavlja povabilo k oddaji ponudbe za

Izdelavo projektne dokumentacije: »Rekonstrukcija križišč pri ABK, Letriki in Bazari«

v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil in spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 4 (štiri) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do (prejemna teorija) 12.12.2012 do 10.00 ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Javno odpiranje ponudb bo dne 12.12.2012 ob 10.30 uri v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba.


S spoštovanjem,

mag. Milan Turk, župan

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni