Sklep o določitvi cene za občasno uporabo prostora za prirejanje prireditev (piknik prostora) v Športnem parku v Šempetru pri Gorici.

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o določitvi cene za občasno uporabo prostora za prirejanje prireditev (piknik prostora) v Športnem parku v Šempetru pri Gorici

Številka: 03201-7/2019-1
Šempeter pri Gorici, dne 5. 6. 2019


Na podlagi 3. odstavka 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18) in 30. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur.l. RS, št. 5/18), župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk sprejme naslednji

sklep o določitvi cene za občasno uporabo prostora za prirejanje prireditev (piknik prostora) v Športnem parku v Šempetru pri Gorici


S tem sklepom se določajo cene za občasno uporabo:
- prostora za prirejanje prireditev (piknik prostora) v Športnem parku v Šempetru pri Gorici (ob Cesti Prekomorskih brigad), 70 EUR na dan z DDV.

Cena zajema uporabo prostora (kontejner, nadstrešek, žar, sanitarije, voda, elektrika) za enodnevno uporabo. Pri čemer eno dnevna uporaba ne sme preseči povezanih 23 ur.

Uporabnino se zaračunava na podlagi dovoljenja za občasno uporabo, ki ga izda občinska uprava.
Z uporabnino se pokrije stroške vzdrževanja in čiščenja prostora in obratovalne stroške (elektrika, voda, kanalščina, odvoz smeti).

Občasni uporabnik je dolžan skrbeti za prostor na način, da se ne povzroča škoda, pospraviti prostor za seboj in ga pustiti v stanju kot ga je prejel. Občasnemu porabniku, ki ne bo pustil prostor v stanju kot ga je prejel, se bo dodatno zaračunalo čiščenje prostora. V ta namen, pred občasno uporabo prostora, vsak uporabnik vplača občinski upravi kavcijo v višini 50 EUR z DDV, ki se občasnemu uporabniku vrne, v primeru, da je prostor zapustil v stanju, kot ga je prejel. V nasprotnem primeru se mu iz zneska kavcije zaračuna dodatno čiščenje prostora, zamenjava, oziroma popravilo morebiti uničene opreme ali dela prostora.

Kadar se bo po uporabi prostora ugotovilo, da je prišlo do večje škode na prostoru uporabe, se bo škodo zapisniško ugotovilo z osebo, ki bo odgovorna za občasno uporabo. Tako ugotovljeno škodo bo moral občasni uporabnik plačati občini na podlagi dodatno izstavljenega računa.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se ga objavi na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba in v Športnem parku v Šempetru pri Gorici.Mag. Milan Turk
Župan

Priloga:

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni