Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/2012 in 35/13-skl. US:U-I-43/13-8) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN).

2. člen
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si v rubriki razpisi, pozivi in naznanila/naznanila.

Razgrnitev bo trajala od vključno torka, 3. 2. 2015, do vključno srede, 18. 2. 2015.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v sredo, 11. 2. 2015, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba s pričetkom ob 17.30.

4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter-Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine ter na krajevnih tablah.


Številka: 35003-8/2014-5
Datum: 27. 1. 2015


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni