Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 OPN OŠV

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 35051-4/2014-61
Datum: 3. 7. 2015   

Na podlagi 60. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 45/2013) župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
št. 2 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA


1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPN).

2. člen
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempeter-vrtojba.si v rubriki razpisi, pozivi in naznanila/naznanila.
Razgrnitev bo trajala od vključno srede, 15. 7. 2015, do vključno petka, 14. 8. 2015.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN bo potekala v četrtek, 23. 7. 2015, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.

4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šempeter-Vrtojba ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov info@sempeter-vrtojba.si.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine ter na krajevnih tablah.


ŽUPAN
mag. Milan TurkpdfSklep o javni razgrnitvi sprememb osnutka sprememb in dopolnitev št. 2
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni