Služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov ter dovoljuje(jo) vknjižbo te služnos

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov ter dovoljuje(jo) vknjižbo te služnosti na parceli št. 3577 k.o. 2316 - Vrtojba

Številka: 47808-6/2015-2
Šempeter pri Gorici, 3. junij 2015

V skladu s 3. odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šempeter pri Gorici, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000, izrecno in nepogojno dovoljuje zase in za svoje pravne naslednike na zemljišču s parc. št. 3577 k.o. 2316-Vrtojba ''služnost za postavitev, rekonstrukcijo ter napeljavo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje električnih daljnovodov'', ter dovoljuje(jo) vknjižbo te služnosti na parceli št. 3577 k.o. 2316 - Vrtojba
v korist služnostnega upravičenca
ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5427223000 in njegovih pravnih naslednikov.
Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni