23. redna seja dne 15. 12. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

23. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 15. 12. 2016Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem
23. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 15. 12. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)


Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta OŠ-V, ki je bila dne 17. 11. 2016

- gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. točka: Odlok o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b

- gradivo c - dopolnitev
Poročevalec
: Statutarno pravna komisija
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija


4. točka: Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – druga obravnava

- gradivo a - Odlok in predlog sklepa

- gradivo b - Splošni del 2017

- gradivo c - Posebni del 2017

- gradivo d - Načrt razvojnih programov 2017-2022

- gradivo e - Obrazložitve proračuna

- gradivo f - Kadrovski načrt 2017-2018

- gradivo g - Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 1

- gradivo h - Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 2

- gradivo i - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

- gradivo j - Pobuda (1) prejeta v času javne razprave proračuna 2017

- gradivo k - Pobuda (2) prejeta v času javne razprave proračuna 2017

- gradivo l - amandma SD

Zasedanje stalnih delovnih teles


Torek 6. 12. 2016
  • 2. seja Statutarno pravne komisije ob 16:30 v sejni sobi - vabilo
Ponedeljek 12. 12. 2016
  • 15. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 16:30 v sejni sobi - vabilo
Torek 13. 12. 2016
  • 20. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 17. uri - vabilo
  • 20. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 18. uri - vabilo
 

 Sprejeti akti 23. redne seje1 točka:
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta OŠ-V št.:
01101-22/2016-1, ki je bila dne 17. 11. 2016


3. točka:
Sklep št.:
01101-22/2016-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


4. točka:
Sklep št.: 01101-22/2016-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o proračunu
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 št.: 01101-22/2016-4
-
uskladitveni amandma svetniške skupine SD 
št.: 01101-22/2016-14 
-
Splošni del 2017
št.: 01101-22/2016-5
- Posebni del 2017 št.: 01101-22/2016-6
- Načrt razvojnih programov 2017 - 2022 št.: 01101-22/2016-7
- Obrazložitve proračuna
št.: 01101-22/2016-8
- Kadrovski načrt 2017-2018 št.: 01101-22/2016-9
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 1
št.: 01101-22/2016-10
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 2
št.: 01101-22/2016-11
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

št.:01101-22/2016-12
5. točka: Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
Sklep št.: 01101-22/2016-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni