11. seja občinskega sveta 21. 11. 2019

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

11. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 21. 11. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. novembra 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 10. redne seje občinskega sveta iz dne 17. oktobra 2019
- gradivo

SPREJETO

Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 17. 10. 2019
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Idejna in programska rešitev za lokacijo št.4 v mestnem središču Šempetra pri Gorici
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Luka Školaris - UBI studio d.o.o.
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep o sprejemu informacije o Idejni in programski rešitvi za lokacijo št. 4 v mestnem središču Šempetra pri Gorici
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - druga obravnava
- gradivo
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o sprejemu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, objava v UL RS št._/19 z dne
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Edvard Vrabič - ravnatelj Osnovne šole Kozara
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku vrtca in k novim zaposlitvam
6. Soglasje k letnemu programu javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba" za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Dejan Koglot- direktor javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o soglasju k letnemu programu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2020
7. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba, druga obravnava
- gradivo
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

- Sklep o sprejemu Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba upoštevajoč predlagane spremembe v 2. in 11. členu
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba, UL RS št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
- Sklep o sprejemu Cenika za plačilo takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba (cenik začne veljati z dnem objave Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter–Vrtojba v uradnem listu).
* zadržano objave in sprejet nov odlok na 15. dopisni seji 30. 4. 2020
8. Predlog kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pitožb zoper policiste
- gradivo
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Imenovanje Bogdana Potokarja, stanujočega v Šempeteru pri Gorici, za kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste, (imenuje in razrešuje minister za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja (Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013: 145. člen ZNPPol))
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


Župan
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih telestorek, 12. 11. 2019, od 9. ure
- 9. (dopisna) seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do srede, 13. 11. 2019, do 9. ure - vabilo

ponedeljek, 18. 11. 2019
- 9. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 - vabilo


sreda, 20. 11. 2019
- 6. seja Odbora za družbene dejavnosti-šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 - vabilo 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni