Ločevanje odpadkov

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ločeno zbiranje odpadkov


Ekološki otoki

Ekološki otoki so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira:

 • odpadni papir in karton (plavi zabojniki),
 • steklo (beli zabojniki),
 • embalaža (rumeni zabojniki),
 • biološki odpadki (rjave posode),
 • mešani komunalni odpadki (zeleni zabojniki),
 • zeleni odrez (rjavi zabojniki).
Zbirni center

Obrazci

Cenik in način obračunavanja

Odloki in pravilniki

Kontakti
 
 

Embalaža


DA:

 • plastični kozarci in lončki,
 • plastične vreče in folije,
 • embalaža mleka in sadnih sokov, pločevinke živil in pijač,
 • plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustrezno spraznjena),
 • kovinska embalaža barv (ustrezno spraznjena).

NE:

 • kosovni plastični predmeti, (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.),
 • plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motorna olja in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, barve, laki, rdečila ipd.).
Pred odložitvijo embalaže v zabojnik le-to izpraznemo, izplaknemo z vodo ter jo stisnemo!

Papir in karton

 

DA:

 • manjša kartonska embalaža,
 • ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke,
 • časopisi,
 • revije,
 • zvezki, knjige,
 • prospekti, katalogi,
 • pismske ovojnice brez plastificiranega okenčka,
 • pisarniški papir.

NE:

 • kartonska embalaža za tekoča živila (npr. embalaža mleka ali soka sodi v zabojnik za embalažo),
 • z živili pomazana ali prepojena embalaža (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil),
 • papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci za enkratno uporabo, embalaža globoko zamrznjenih ter jedi),
 • higienski papir (onesnažene papirnate brisače, prtički, robčki ipd.),
 • samokopirni, povoščen in plastificiran papir,
 • celofan,
 • tapete,
 • vreče lepil, cementa, apna, krmil.

Steklo

 

DA:

 • izpraznjene steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil,
 • steklene posode in vaze,
 • izpraznjeni kozarci vloženih živi,
 • druga steklena embalaža.

NE:

 • okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo,
 • ogledala,
 • kristal
 • ekransko steklo,
 • stekla svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil),
 • pleksi steklo,
 • karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas,
 • laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo,
 • keramika,
 • neizpraznjene steklenice (hrane, pijače).
Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

 

 

Mešani komunalni odpadki


DA:
 • povoščen ali plastificiran papir, celofan,
 • onesnažena embalaža, ki se je ne da očistiti,
 • umazana, z živili prepojena papirnata in plastična embalaža,
 • manjše količine stiropora in zamaščene folije,
 • plenice, higienski vložki,
 • tkanine, usnje, izrabljena obuvala, šiviljski odpadki,
 • vrečke iz sesalcev, lepilni trakovi, kemični svičniki,
 • mačji pesek,
 • iztrebki malih živali,
 • kasete, filmi, fotografije,
 • gumijasti izdelki, pluta,
 • porcelan,
 • žarnice (navadne),
 • cigaretni ogorki, pometene smeti,
 • plastični izdelki (smučarski čevlji, igrače ...).

NE:

 • papir,
 • embalaža,
 • pločevinasta posoda,
 • nevarni in kosovni odpadki,
 • zeleni vrtni odpad, vejevje,
 • biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
 • odpadno jedilno olje in maščobe,
 • gradbeni in posebni odpadki, kamenje,
 • bolnišnični odpadki,
 • topli ogorki in pepel,
 • odpadki v tekočem stanju,
 • poginule živali in živalske kože
 • odpadna električna in elektronska oprema.

Bio razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni odrez


Rjavi delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:

 • čajni filtri,
 • kavne usedline,
 • koruzna stebla,
 • kruh,
 • lubje,
 • odsekane veje,
 • ostanki sadja,
 • rjavo, odpadlo listje,
 • slama,
 • testenine,
 • papirnati robčki in papirnate brisače,
 • žagovina. 
Zeleni delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:
 • ostanki hrane (netekoči),
 • jajčne lupine,
 • pokošena trava (priporočljivo jo je odlagati z rjavimi deli),
 • gnoj rastlinojedih živali.

NE:

 • olja in maščobe,
 • ostanki tekstila,
 • vsebine vrečk za sesalce,
 • zdravila,
 • oblanci in žagovina obdelanega lesa,
 • mačji in pasji iztrebki,
 • plenice,
 • cigaretni ogorki, kosti.

Odpadke odložite brez embalaže.


Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki jih ne smemo odlagati v klasične zabojnike ali zlivati v odtok.
Nevarne odpadke je možno odložiti v zbirnem centru kadar koli v letu, po ustaljenem urniku, za uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki brez dodatnih stroškov.

Nevarni gospodinjski odpadki

 • barve in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji …

 • čistila: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci …
 • zdravila: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule …
 • motorna olja: mazalna, hidravlična, zavorna …
 • kemikalije: kisline, baze, fotografske kemikalije …
 • pesticidi: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem -,…
 • kozmetika: laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka …
 • baterije: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • akumulatorji: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov …
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi: plastična, kovinska, lesena, steklena.
 • sijalke: varčna žarnica, fluorescentna žarnica
 • pršila: prazne in polne tlačne posode …
Zbiralniki za jedilno olje


Odpadno jedilno olje in rastlinske ter živalske masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Jedilno olje ne prepuščamo na ekoloških otokih, ki nimajo zbirne posode za jedilno olje, ker s tem tvegamo onesnaženje okolice ekološkega otoka ter povečujemo tveganje za nezgode zaradi zdrsa.

Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje so postavljeni na naslednjih treh lokacijah:
- Ekološki otok pri Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru,
- Ekološki otok na koncu ulice Ivana Suliča v Šempetru pri bloku 14 a, b, c,
- Ekološki otok pri pokopališču v Vrtojbi.

Odpadno jedilno olje se lahko odda tudi v Zbirnem centru.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni