Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

OPN, OPPN, komunalni prispevek in ostali akti

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA (OPN)


Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« TUKAJ.

Komunalni prispevek


- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šempeter - Vrtojba UL št. 77, 18. 5. 2021* Za nekatera območja so sprejeti odloki o podlagah za odmero komunalnega prispevka za posamezna območja in so navedeni pod posameznim OPPN (spodaj)

 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)


JAVNE RAZGRNITVE si lahko ogledate TU.

 
MLAKE (Ledine) v Šempetru pri Gorici

- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza, UL RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, UL RS, št. 37/14 z dne 26. 5. 2014
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014,  UL RS št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
- Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici UL RS št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
 

SMETE v Šempetru pri Gorici

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba, UL RS št.:93/2020 z dne 3. 7. 2020
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici, UL RS št. 44/2005
- Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 90/2011
- Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.
UL RS št.: 11/2019 z dne 22. 2. 2019

LAVŽNIK v Šempetru pri Gorici

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 2/2009

POSLOVNA CONA VRTOJBA OB HITRI CESTI

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC, UL RS št.: 172/2021 z dne 29. 10.2021
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, UL RS št.: 71/2015
- preneha 6.11.2021- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 18/2016 dne 4. 3. 2016

 

LADA v Šempetru pri Gorici

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lada v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 18/2009NA HRIBU v Šempetru pri Gorici

- Sklep o usklajenosti osnutka Odloka o zazidalnem načrtu Na hribu - I. faza s programom priprave zazidalnega načrta, Uradne objave št.13/2003
- Odlok o zazidalnem načrtu Na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS št. 71/2005
- Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS, št. 34/2009,


ZADRŽEVALNIK DEŽEVNIH VOD v Šempetru pri Gorici

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«, UL št. 90/2011  

 

MESTNO SREDIŠČE v Šempetru pri Gorici

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, UL RS št. 30/2010, 13. 4. 2010
- Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru,  UL RS, št. 23/15 z dne, 3. 4. 2015

 

PODMARK v Šempetru pri Gorici

- Odlok o ureditvenem načrtu Podmark III v Šempetru, UL RS št. 52/2005

 

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA v Šempetru pri Gorici

- Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 17/2004

 

CAUFOVO v Vrtojbi

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, UL RS, št. 54/2009
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015, UL RS št.: 71/2015
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni