Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Javne razgrnitve


25. 4. 2013
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitev DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34

20.05.11
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba in Okoljskega poročila za načrt

13.02.09
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, Ur. l. RS, št. 11/2009

17.08.07
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, UL RS, št. 74/2007

20.10.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, Ur. l. RS, št. 100/2008

30.04.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru pri Gorici - I. faza, Uradne objave št.13/2003

10.06.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 57/2008

06.06.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 56/2008

04.03.08
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002 in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba, Ur. l. RS, št. 22/08

04.04.01
Sklep o javni razgrnitvi osntuka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica 1986-2000, Uradne objave št.7/2001

17.12.07
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici - 1. Faza, Ur. l. RS, št. 116/2007

08.10.07
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi, Ur. l. RS, št. 91/2007

13.03.06
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba, UL RS št. 27/2006

04.03.05
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi, UL RS št. 21/2005

24.01.05
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, Uradni list št. 6/2005

12.06.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka ureditvenega načrta Podmark III. Šempeter pri Gorici, Uradne objave št.16/2003

13.02.03
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.5/2003

30.04.02
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, Uradne objave št.10/2003

12.07.01
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo Vrtojbe (I. in II. faza), ki poteka na območju občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.17/2001
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni